Adatvédelmi tájékoztató

A webáruház üzemeltetője (Kardos Uszoda- és Víztechnika Kft.) ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól.

1. Az adatkezelő

Cégnév: Kardos Uszoda- és Víztechnika Kft.

Székhely: 6000, Kecskemét, Ceglédi u.22.

Telephely: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 22.

Honlap: https://www.kardosuszodatechnika.hu/

Telefonszám: +36 - 76 / 509 - 700

Email cím: info@kardoskft.hu

Adószám: 11904568203

Cégjegyzékszám: 03-09-108930

Társaságunk a GDPR 37. cikke szerint nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

2. Adatkezelési alapelvek

 • A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 • A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 • Az Ön személyes adatait előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 • Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke. Például honlapunk, webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

3. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során automatikusan rögzí­tésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számí­tógépének beállí­tásától függően - a böngésző és az operációs rendszer tí­pusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik. Az adatkezelő a honlap bejelentkezést igénylő szolgáltatásainak használatához kezeli a felhasználó e-mail cí­mét, jelszavát, szállí­tási cí­mét, telefonszámát. A további adatok megadása opcionális, a szolgáltatás ezen adatok megadása nélkül is igénybe vehető. A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók, valamint az adatkezelő közötti kapcsolatot szolgálja. A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer tí­pusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az í­gy megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatok kezelője a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját kutatás készí­téséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosí­tására.

5. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó kezdeményezésére törli az adatkezelő, valamint akkor, ha a szolgáltatás megszűnik.

Az adatok kezelője nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolí­tásáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodnia.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kí­vül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előí­rt, kötelező adattovábbí­tásokra, amelyekre csak rendkí­vüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesí­tése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbí­tás jogalapja.

7. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, cí­méről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

8. Adatbiztonsági intézkedések

Cégünk a személyes adatokat a https://www.kardosuszodatechnika.hu/ szervererein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

Blog bejegyzések

 • Medence rekonstrukció

  2023 szeptember 15. / Történetek

  Cégünk számára egy izgalmas és kihívásokkal teli projektbe kezdhettünk, amikor megkaptuk a megtisztelő feladatot, hogy elvégezzük egy elhasználódott fólia béléses medence rekonstrukcióját. A medence felújítása nem csak egy egyszerű munka, mert nem lehet tudni miként történt a betonban a korábbi csövezeték kiépítése.

 • Álommedence kivitelezése: Prémium üvegmozaik és vízgépészet

  2023 szeptember 8. / Történetek

  Üdvözöljük blogunk legújabb részében, ahol egy igazi vízi csoda megvalósításának történetét és lenyűgöző eredményét osztjuk meg Önnel. Ezúttal egy 11x4 méteres beltéri medence elkészítésének izgalmas utazására invitáljuk Önt, amely üvegmozaikkal burkolt és feszített víztükrű kivitelben pompázik.
  Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk az üvegmozaik medencék varázslatát, és részletesen bepillantást nyújtunk a prémium minőségű vízgépészet és kivitelezés kulisszái mögé. A megrendelői álom megvalósítása soha nem volt ilyen izgalmas és látványos!
  Képekkel illusztrált leírásunkban megmutatjuk, hogyan teremtettünk egyedi és lenyűgöző élményt a medence szerelmeseinek. Vezesse be magát az álmodozás és inspiráció világába, és készüljön arra, hogy medenceszépségekbe merüljön!

 • 7+1 kérdés masszázsmedencékkel kapcsolatban

  2020 május 13. / Hasznos tanácsok

  Leggyakoribb kérdéseinket összegyűjtöttük masszázsmedencéinkkel kapcsolatban.